Blog

 • Zapalenie łożyska u klaczy


  Zapalenie łożyska u klaczy najczęściej występuję między 6 a 10 miesiącem ciąży. Może bezpośrednio zagrażać życiu płodu i prowadzić do poronienia.

  ŁOŻYSKO U KLACZY

  Pomimo tego, że budową łożysko u klaczy różni się od tego które wytwarzane jest u ludzi, pełni ono te same funkcje. Stanowi połączenie pomiędzy organizmem płodu a organizmem matki. Łożysko chroni płód, umożliwia wymianę krwi, substancji odżywczych i metabolitów a tym samym rozwój płodu.

  PRZYCZYNY ZAPALENIA ŁOŻYSKA

  Najczęstszą przyczyną zapalenia łożyska jest infekcja bakteryjna. Bakterie do łożyska mogą się dostać drogą „wstępującą” z środowiska zewnętrznego przez pochwę i szyjkę macicy lub drogą krwionośną, gdy mamy do czynienia z uogólnioną infekcją.

  OBJAWY I DIAGNOZA

  Objawami klinicznymi zapalenia łożyska jest przedwczesna laktacja (obustronne powiększenie wymienia z rozpoczęciem produkcji mleka). Jeżeli mamy do czynienia z infekcją wstępującą często pojawia się również wypływ z pochwy. Dodatkowo może (ale nie musi) występować brak apetytu i apatia.

  Do postawienia jednoznacznej diagnozy niezbędne jest przeprowadzenie badania ultrasonograficznego i wraz z nim pomiaru grubości łożyska. Pomiaru dokonuje się na dobrzusznej części łożyska kilka centymetrów poniżej szyjki macicy i porównuje się go z normami zmieniającymi się wraz z wiekiem płodu. Często oprócz pogrubienia łożyska widoczne jest jego oddzielenie od ściany macicy i gromadzenie się płynu między łożyskiem a macicą.

  LECZENIE

  Pomimo tego, iż najczęstszą przyczyną zapalenia łożyska są infekcje bakteryjne najnowsze badania dowodzą, że do ronień dochodzi wtórnie w wyniku stanu zapalnego a nie samego zakażenia płodu.

  Leczeniem z wyboru jest antybiotykoterapia wraz z podawaniem leków przeciwzapalnych. Można stosować hormonalne leki „podtrzymujące” ciąże, lecz ich skuteczność nie została udowodniona, a ich stosowanie w ostatnich tygodniach ciąży może powodować rodzenie się tzw. „dummy foals” – źrebiąt, które mają problemy z przystosowaniem się do środowiska zewnętrznego.

  Wcześnie zaobserwowane zapalenie łożyska zazwyczaj dobrze reaguje na leczenie i klacze rodzą zdrowe źrebięta. Jednak należy regularnie kontrolować wygląd łożyska na USG i na tej podstawie decydować o długości terapii i terminie odstawienia leków. Zazwyczaj leczenie trwa kilka tygodni a niektóre klacze wymagają podawania leków nawet przez kilka miesięcy do samego porodu.