Nasz zespół

 • Tekst strony ...

 • Dr n. wet. Anna Grabowska


  lp.tewanaakswobarg.a
  tel. 728 34 11 20

  Po ukończeniu w 2009 roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu zdecydowała się na rozpoczęcie studiów doktoranckich na macierzystej Uczelni. Dziedziną podjętych prac badawczych, był transfer zarodków u koni. W kooperacji z Besamungs- und Embryotransfer Station der Veterinärmedizinische Universität Wien podjęła się pracy doktorskiej pt. "Zastosowanie inhibitora Na/K ATPazy w kriokonserwacji zarodków końskich". Obszarem jej zainteresowań są innowacyjne metody diagnostyki i leczenia niepłodności koni, biotechniki rozrodu koni (Embriotransfer, OPU, ICSI) oraz wykorzystanie technik obrazowania w rozrodzie (ultrasonograficzne rozpoznawanie płci płodu, wykorzystanie badania Dopplerowskiego w rozrodzie koni).

 • tech. wet. Agnieszka Ditrich-Skąpska


  tel. 531 915 699

  Od najmłodszych lat związana z końmi i jeździectwem. Tytuł technika otrzymała w 2011 roku a doświadczenie zawodowe i wiedzę zdobywała pracując w Szpitalu dla koni Equivet u lek. wet. Pawła Golonki. Z firmą Anawet związała się w 2015 roku i przez ten czas opanowała tajniki rozrodu koni, stając się prawą ręką Pani dr Anny Grabowskiej. Jej zainteresowania to anestezjologia, stomatologia, fizjoterapia.

 • lek. wet. Małgorzata Godlewska


  lp.tewanaaksweldog.m
  tel. 574 640 470

  Tytuł lekarza weterynarii otrzymała w 2018 roku kończąc Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Doświadczenie zdobywała zarówno pod okiem polskich lekarzy weterynarii (HubertusVet lek. wet. Małgorzata Adamowska-Wojtysiak, Szpital dla koni Służewiec, Szpital dla Koni Equivet, Womi-Vet lek. wet. Anna Woźniak) oraz zagranicznych (Schockemohle Gestut Lewitz). Systematycznie szkoli się biorąc udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu rozrodu i chorób wewnętrznych koni .W 2019 roku odbyła półroczny staż w firmie Anawet, po którym dołączyła do naszego zespołu. Jej obszarem zainteresowań jest rozród, neonatologia oraz choroby wewnętrzne koni. W Anawet odpowiedzialna jest za neonatologię oraz prowadzenie rozrodu klaczy w terenie. Na co dzień zajmuje się również rutynowymi i nagłymi przypadkami w pracy terenowej.

 • lek. wet. Ewa Knitter


  lp.tewanarettink.e
  tel. 531 372 180

  Tytuł lekarza weterynarii otrzymała w roku 2018 kończąc Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Polsce (HubertusVet lek. wet. Małgorzata Adamowska-Wojtysiak, Centrum Zdrowia Konia, Szpital dla koni Służewiec) oraz za granicą m.in. w stadzie w Viegaard Stutteri w Danii gdzie zajmowała się pobieraniem i obróbką nasienia ogierów, badaniem i inseminacją klaczy, opieką okołoporodową oraz opieką nad źrebiętami. W ostatnich latach brała udział w licznych konferencjach zdobywając wiedzę z zakresu rozrodu koni, technik obrazowania oraz nagłych wypadków. W 2020 roku odbyła staż w firmie Anawet a zaraz po nim również dołączyła do naszego zespołu. Jej obszarem zainteresowań jest rozród i andrologia. W Anawet odpowiedzialna jest za centrum pozyskiwania i obróbki nasienia ogierów a także sprawuje opiekę nad pacjentami stacjonarnymi. Często spotkacie ją również podczas dyżurów w terenie.

 • lek. wet. Wiktoria Sulińska


  lp.tewanaaksnilus.w
  tel. 534 582 271

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2021 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Szpitalu Koni Służewiec, u lek. wet. Krzysztofa Maciaka oraz dr n. wet. Matusza Hecolda. W 2021 roku odbyła roczny staż w firmie Anawet, po którym dołączyła do naszego zespołu. Systematycznie szkoli się biorąc udział w konferencjach i szkoleniach. Jej obszarem zainteresowań jest głównie rozród, ale także ortopedia, której tajniki stara się nieustannie pogłębiać. W Anawet odpowiedzialna jest za pacjentki stacjonarne oraz prowadzi rozród klaczy w terenie. Często zastaniecie ją również podczas badań ortopedycznych i kupno-sprzedaż. Na co dzień zajmuje się także przygotowaniem treści na social media, dbając o edukację naszych odbiorców.