Dr n. wet. Anna Grabowska

  • Treść strony ...
  • Dr n. wet Anna Grabowska


    Po ukończeniu w 2009 roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu zdecydowała się na rozpoczęcie studiów doktoranckich na macierzystej Uczelni. Dziedziną podjętych prac badawczych, był transfer zarodków u koni. W kooperacji z Besamungs- und Embryotransfer Station der Veterinärmedizinische Universität Wien podjęła się pracy doktorskiej pt. "Zastosowanie inhibitora Na/K ATPazy w kriokonserwacji zarodków końskich".

    Swoje doświadczenie opiera na wiedzy zdobytej podczas licznych staży zagranicznych (Graf Lehndorff Institut, Neustadt, Niemcy, Klinika chorób koni - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Czechy, Drs. Genn & Partner Tierärztliche Klinik für Pferde Mühlen, Niemcy, De Watermolen Paaradenkliniek, Haaksbergen, Holandia, Besamungs- und Embryotransfer Station der Veterinärmedizinische Universität Wien, Austria (Stacja Inseminacji i Embriotransferu Koni).

    Jest autorem i współautorem kilkunastu doniesień oraz artykułów naukowych. Nadal regularnie się szkoli, biorąc udział w kongresach oraz warsztatach z zakresu rozrodu koni, biotechnik rozrodu oraz technik obrazowania.

    Obszarem jej zainteresowań są innowacyjne metody diagnostyki i leczenia niepłodności koni, biotechniki rozrodu koni (Embriotransfer, OPU, ICSI) oraz wykorzystanie technik obrazowania w rozrodzie (ultrasonograficzne rozpoznawanie płci płodu, wykorzystanie badania Dopplerowskiego w rozrodzie koni).