Badanie ortopedyczne

  • Treść strony ...

  • Diagnostyka kulawizn


    Do diagnostyki kulawizn wykorzystujemy badanie kliniczne, znieczulenia diagnostyczne oraz techniki obrazowania jak badanie radiologiczne i ultrasonograficzne. Pozwalają one stwierdzić miejsce schorzenia i przyczynę kulawizny i tym samym zaproponować adekwatne leczenie.
  • Badanie RTG


    Badanie RTG pozwalana na zobrazowanie zmian w kościach (złamania, czipy stawowe, zmiany zwyrodnieniowe), które mogą być przyczyną kulawizn u koni. Posiadamy nowoczesny system radiografii cyfrowej, który zapewnia, oprócz doskonałej jakości, możliwość odczytu zdjęć na miejscu u klienta, a także pozostawienia zdjęć na nośniku CD lub wysłaniu przy pomocy poczty elektronicznej. Badanie RTG wraz z badaniem klinicznym, znieczuleniami diagnostycznymi i badaniem USG, stanowi podstawę do postawienia diagnozy przy zaburzeniach ortopedycznych, a także stanowi istotną część badania kupno-sprzedaż.

  • Badanie USG


    Badanie ultrasonograficzne ma zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny i weterynarii. W badaniu ortopedycznym pozwala na zobrazowanie tkanek miękkich takich jak ścięgna i więzadła. Badanie przeprowadza się w celu określenia rodzaju i stopnia uszkodzenia, a także w późniejszym kontrolowaniu procesu gojenia i rehabilitacji.