Badanie kupno-sprzedaż

 • Treść strony ...
 • Ocena stanu zdrowia konia w momencie jego zakupu


  Badanie kupno-sprzedaż lekarz weterynarii wykonuje na zlecenie sprzedającego lub kupującego, w celu określenia stanu zdrowia konia w momencie jego zakupu. Badanie to pozwala na ocenę stanu zdrowia oraz oceny przydatności konia do sportu, rekreacji czy hodowli.

  Podstawą tego badania jest pełne badanie kliniczne obejmujące ogólne badanie wszystkich układów, czyli oględziny błon śluzowych, osłuchiwanie serca, płuc, przewodu pokarmowego, badanie palpacyjne układu kostno-mięśniowego, sprawdzenie uzębienia i badanie okulistyczne. W następnym etapie koń badany jest w ruchu na różnych podłożach w różnych chodach wraz z przeprowadzeniem prób zginania. Ponadto wykonuje się badanie powysiłkowe układu oddechowego i krwionośnego.

 • Badanie radiologiczne


  Kolejnym etapem jest badanie radiologiczne, które ma na celu ocenę stawów i trzeszczek, w których najczęściej pojawiają się zmiany patologiczne. Zazwyczaj wykonuje się 16 projekcji, a na życzenie klienta można poszerzyć o dodatkowe projekcje.

  Dzięki zastosowaniu radiografii cyfrowej zdjęcia odczytywane są na miejscu u klienta, z możliwością zapisania na nośniku CD lub wysłaniu przy pomocy poczty elektronicznej. Po przeprowadzonym badaniu wystawiany jest protokół z badania w języku polskim lub angielskim.